Make your own free website on Tripod.com

Rasmine og Lars Larsen med familie i 1949

Rasmine og Lars Larsen med familie i 1949
Foto: Arkiv Karen Birgit Iversen

Tilbage